Arxiu de la categoria: Comunitat Les Voltes

Les Voltes i Internet

www.facebook.com/florsicafelesvoltes

www.facebook.com/florsicafelesvoltes

Flors i Cafè Les Voltes estrena Pàgina Web

La majoria de les necessitats de la ciutadania, segueixen sent locals malgrat tots els processos de globalització i els efectes d’una societat, que se sent capaç de crear noves retícules socials.

La Pàgina Web de Les Voltes, vol ser la referència a internet d’una comunitat relacionada al voltant d’un punt de trobada; en una cantonada de Les Planes dHostoles, on conflueixen el baixant de la principal artèria de tràfic amb el carrer Barcelona i el distribuïdor de la Plaça Nova, nucli de la població.

Un cafè de poble és això: una comunitat que adopta i s’adapta, en un espai obert a tothom i alhora propi, com de casa; una petita àgora ciutadana que es participa des de la individualitat i el grup.

Aquestes relacions s’exprese cara a cara, per descomptat però, també s’expresen multimediàticament; com sabem: per telefonia fixe i mòbil, per correu electrònic i Whatsapp, mitjançant Facebook

Dintre dels mitjans que fan servir Internet, obrim aquest de nou: la Pàgina Web de Les Voltes –www.lesvoltes.net–, amb la finalitat de fer més accessible allò que fa referència a Flors i Cafè Les Voltes. Sense la frescor de Facebook, d’acord, però amb una gestió dels continguts més organitzada. I, que serveixi alhora, com a testimoni d’aquesta aventura.

Benvinguts doncs, a aquest espai obert i participatiu, com el altres espais de Les Voltes que ja coneixeu. Els vostres comentaris i aportacions són molt benvinguts.